Hướng dẫn tạo Local User trên Window 10

Local user dùng để làm gì?
Chia sẻ PC với nhiều người dùng khác

Cấp quyền cho user truy cập tài nguyên


Tạo local user

1/ Thao tác trên giao diện

run  lusrmgr.msc


2/ Thao tác bằng lệnh

Gõ cmd : net user u4 123456?a /add

3/ Thao tác tạo user theo danh sách cho trước

Ví dụ: File DS.TXT được tạo nằm ở ổ C

Nội dung user cần tạo trong file

DS.TXT

tran.tien
nguyen.thao 

Gõ cmd for /l %a in (C:\DS.TXT) do net user %a 123456?a /add

Tien Tran

 

 

 

 

 

Share on Google Plus

0 Blooger-facebook:

Post a Comment