Những lệnh Run thông dụng cho Windows bạn nên biết1/ Truy cập vào Home (Adminstrator chứa các thư mục như Download, My Documents, Desktop… )
Lệnh: Chỉ một dấu ” . ”

2/ Truy cập vào thư mục USES.
Lệnh: ” .. ”

3/ Mở My Computer.
Lệnh ” … ”

4/ Mở ổ hệ thống (ổ chứa hệ điều hành của bạn)
Lệnh ” \ ”

5/ Vào thư mục Driver.
Lệnh ” drivers ”

6/ Xem bạn đang sử dụng Windows gì, Version đang sử dụng là bao nhiêu.
Lệnh ” winver ”

7/ Truy cập vào Word.
Lệnh ” winword ”

8/ Truy cập để chỉnh sửa các khóa Registry.
Lệnh ” regedit ”

9/ Truy cập vào Local Group Policy
Lệnh ” gpedit.msc ”

10/ Xem cấu hình máy tính.
Lệnh ” dxdiag ”

11/ Truy cập vào Command Promt.
Lệnh ” cmd ” – lệnh này rất hay sử dụng nhé.

12/ Truy cập vào Startup để bỏ những phần mềm không cần thiết – tăng tốc độ khởi động win.
Lệnh ” msconfig ”

13/ Xóa rác trên máy tính. Bạn có thể thường xuyên vào đây để xóa hết đi nhé.
Lệnh ” %temp% ”

14/ Mở cửa sổ Add/Remove Program để gỡ bỏ phần mềm không cần thiết.
Lệnh ” appwiz.cpl ”

15/ Mở công cụ máy tính cá nhân Calculator:
Lệnh ” calc ”

16/ Dọn dẹp rác ổ cứng – bạn có thể lựa chọn từng ổ để quét
Lệnh ” cleanmgr ”

17/ Mở cửa sổ Control Panel.
Lệnh ” control ”

18/ Mở bảng điều khiển chuột.
Lệnh ” control mouse ”

19/ Mở bảng của những component serivices có trong Windows.
Lệnh ” dcomcnfg ”

20/ Mở bàn phím ảo – rất hữu dụng khi bàn phím của bạn bị liệt vài nút.
Lệnh ” osk ”

21/ Kiểm tra đường truyền, tốc độ internet.
Lệnh ” ping google.com -t ” hoặc bạn có thể ping đến trang bạn muốn kiểm tra.

22/ Tắt máy tính.
Lệnh ” shutdown ”

23/ Mở Task Manager để tắt ứng dụng đang bị treo.
Lệnh ” taskmgr ”

24/ Mở trình soạn thảo WordPad.
Lệnh ” write ”

25/ Mở Windows Explorer.
Lệnh ” explorer ”

26/ Mở các Folder đang được chia sẻ.
Lệnh ” fsmgmt.msc ”

27/ Sử dụng để chỉnh sửa, cấu hình tường lửa.
Lệnh ” firewall.cpl ”

28/ Xem thông tin liên quan đến cad mạng.
Lệnh ” ipconfig ”

29/ Log Off máy tính
Lệnh ” logoff ”

30/ Mở bảng console quản lý của Microsoft.
Lệnh ” mmc ”

31/ Sử dụng Remote desktop.
Lệnh ” mstsc ”

32/ Xem thông tin hệ thống của Microsoft.
Lệnh ” msinfo32 ”

33/ Cấu hình hoạt động của màn hình.
Lệnh ” perfmon.msc ”

34/ Cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy.
Lệnh ” powercfg.cpl ”

35/ Mở nhanh cửa sổ Device Manager (Nếu thao tác thủ công sẽ là Nhấn chuột phải vào Computer => chọn Manager => chọn Device Manager)
Lệnh ” devmgmt.msc ”

36/ Mở nhanh cửa sổ Disk Management (Nếu thao tác thủ công sẽ là Nhấn chuột phải vào Computer => chọn Manager => chọn Disk Management)
Lệnh ” diskmgmt.msc ”

37/ Mở nhanh cửa sổ để chỉnh sửa ngày giờ hệ thống Date and Time
Lệnh ” timedate.cpl ”

38/ Mở nhanh cửa sổ Display Properties để thay đổi độ phân giải máy tính
Lệnh ” desk.cpl ”

39/ Mở nhanh cửa sổ Internet Properties
Lệnh ” inetcpl.cpl ”

40/ Mở nhanh cửa sổ Local User & Groups
Lệnh ” lusrmgr.msc ”

Tien Tran

Share on Google Plus

1 Blooger-facebook: