LOCAL USERS - LOCAL GROUPS


Nội dung bài viết :
Tắt User Account Control
Tạo Local User Account
Cấu hình Log on tự động bằng account định sẵn
Tạo local group account

-------------------------------------------------------------------------------

Tắt User Account Control

B1 : Chọn Control Panel

B2 : ở mục View by -> chọn Smail icons -> chọn User Accounts

B3 : Nhấn vào mục Change User Account Control settings


B4 : Cuộn thanh cuộn xuống cuối cùng Never Notify và nhấn OK.  Sau đó khởi động lại máy để thay đổi có hiệu lực


Tạo Local User Account

B1 : Mở chương trình Local Users and Groups bằng cách nhấn tổ hợp phí Window + R -> gõ lệnh lusrmgr.mscB2 : Chuột phải vào mục Users -> chọn New UserB3 : Điền vào các thông tin sau :

Username : u1

Password và Confirm Password : [email protected]

Bỏ check User must change password at next logon -> Sau đó nhấn nút CreateB4 : Tương tự tạo thêm user u2 với thông số sau :

Username : u2

Password/ Confirm Password : [email protected]

Bỏ check User must change password at next logonB5 : Log on user u1 . Truy cập vào thư mục C:\Users\u1 , quan sát thấy profile của u1.B6: Tiếp theo thử truy cập vào thư mục

C:\Users\Administrator, sẽ thấy báo lỗi không có quyền truy cập profile của user khác -> CancelCấu hình Log on tự động bằng account định sẵn

B1 : Log on bằng account Administrator, nhấn Ctrl +Alt+Del -> chọn Change Password. Đổi mật khẩu thành [email protected]B2 : Nhấn tổ hợp phím Window+R, gõ lệnh Control UserPasswords2


B3 : Ở mục Users for this computer -> chọn Administrator. Sau đó bỏ check ở ô Users must enter a user name and password to use this computer -> OK


B4: Nhập vào mật khẩu của account Administrator : [email protected] -> OKB5: Kiểm tra , khởi động lại máy .Máy sẽ tự động đăng nhập bằng account Administrator, không hỏi password.

Tạo local group account

B1: Nhấn tổ hợp phím Window + R, gõ lệnh lusrmgr.msc

B2: Chuột phải vào Groups, chọn New Group


B3: Ở mục Group Name -> KETOAN -> Add


B4: Nhập vào u1 -> Check Names -> OKB5: Quan sát thấy user u1 đã được thêm vào group KETOANB6: Tương tự, tạo thêm Group NHANSU và thêm user u2 vào group này.Tien Tran
Share on Google Plus

1 Blooger-facebook: