Showing posts with label Plesk. Show all posts
Showing posts with label Plesk. Show all posts

Hướng dẫn cài WordPress cho trên Plesk Panel

Ngày nay, mã nguồn WordPress đang ngày càng thông dụng, vì thế việc cài đặt WordPress cho site của bạn trên Plesk cũng trở nên vô cùng đơn g...
Xem

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Plesk

Với việc hầu hết các trình duyệt bây giờ đòi hỏi tính bảo mật thì việc website bạn bị cảnh báo là không bảo mật sẽ gây ra nhiều sự khó chịu ...
Xem

Hướng dẫn cài đặt Plesk Panel

Plesk ( hay Plesk Panel ) là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, SQL service… ...
Xem