Showing posts with label linux. Show all posts
Showing posts with label linux. Show all posts

Hướng dẫn cấu hình Let's Encrypt trên hosting VestaCP

Theo xu hướng hiện nay, thì đa phần các website phải có SSL, nếu không trên trình duyệt sẽ xuất hiện cảnh báo không an toàn. Thời gian tới c...
Xem

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ giao diện và kích hoạt tính năng File Manager trên VestaCP

Trước tiên chúng tôi luôn khuyến khích các bạn nên sử dụng các phần mềm có bản quyền. Vì đó ngoài vấn đề về kinh phí để tiếp tục duy trì mà ...
Xem

Hướng dẫn cài đặt Zend Opcahe - Memcached cho VestaCP

Khi đã hoàn thành việc cài đặt máy chủ, điều bạn quan tâm nhất chính là website vận hành trên máy chủ vừa cài đặt một các trơn tru nhất. Tro...
Xem