Showing posts with label mail. Show all posts
Showing posts with label mail. Show all posts

Để lại một bản sao mail trên server khi sử dụng outlook 2003 - Leave a copy of messages on server in outlook 2003

Để lại một bản sao mail trên server khi sử dụng outlook 2003   Leave a copy of messages on server in outlook 2003   Kiểm tra cấu hình lưu ...
Xem

Hướng dẫn install và config firewall với CSF

Chào các bạn bài tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn install và config firewall với CSF CSF viết tắt của từ C...
Xem

Hướng dẫn tạo CSR cho Microsoft Exchange 2010

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn khởi tạo CSR cho Microsoft Exchange 2010. Để khởi tạo CSR cho Microsoft Exchange 20...
Xem